Hvordan opprettes gratis depositumskonto i OBOS-banken?

I samarbeid med vår partner OBOS-banken tilbyr vi gratis opprettelse av depositumskonto til alle våre Hybel Premium kunder. Gratis opprettelse forutsetter at partene bruker hybel.no sin leiekontrakt og at begge parter signerer kontrakten med BankID. Bestilling skjer etter etter at begge parter har signert leiekontrakten.

Selve opprettelsen har tre steg:

  1. Både utleier og leietaker må opprette kundeforhold i OBOS-banken. Privat kunder registrerer seg med BankID via obosbanken.no, mens bedriftskunder må registrere seg via Hybel ved å gå til Sikkerhet i menyen og deretter velge fanen Kundeforhold
  2. Partene får de tilsendt en kontoavtale som må signeres elektronisk via OBOS sin signeringsportal. Merk at avtalen blir først tilgjengelig for signering når begge parter har opprettet kundeforhold.
  3. Når avtalen er signert av begge parter vil depositumskonto bli opprettet og partene får beskjed om hvilket kontonummer depositumet kan settes inn på.

Utleier har tilgang til å se status på bestillingene ved å gå til Sikkerhet i menyen og deretter velge fanen Depositum.