Hva er depositumsgaranti?

Depositumsgaranti er et alternativ til ordinært depositum ved leie av bolig for privatpersoner. Det er ikke en forsikring, det er en selvskyldnergaranti. Garantien gir sikkerhet for blant annet skyldig husleie, skader på husrommet, utgifter til utkastelse og andre krav som reiser seg av leieavtalen, jamfør husleieloven § 3-6. 

Depositumsgaranti har en varighet på tre år og engangssummen som er innbetalt for garantien blir ikke refundert på slutten av leieforholdet.
Dersom leieforholdet varer lengre enn tre år, må leietaker kjøpe ny depositumsgaranti.

Fordelen for leietaker er at vedkommende slipper å binde opp et stort beløp på en depositumskonto. Leietaker betaler kun en engangskostnad på 14 % av avtalt sikkerhetsbeløp. Det er imidlertid viktig å merke seg at enhver utbetaling som blir gjort under garantien vil bli krevd tilbakebetalt av leietaker.

Utleier har den sammen sikkerheten ved Depositumsgaranti som ved et vanlig depositum. Dersom leietaker ikke klarer å betale et rettmessig krav til utleier, vil garantien sørge for at utleier får pengene sine. 

Depositumsgarantier kan ikke overføres fra et leieforhold til et annet og har en varighet på tre år. Dersom leieforholdet avsluttes eller varer lengre enn tre år, må leietaker kjøpe ny Depositumsgaranti.