Hvordan opprettes gratis depositumskonto i BRAbank?

Alle Hybel Premium kunder har tilgang til gratis og automatisk opprettelse (og avslutning) av depositumskonto når man oppretter nye kontrakter til privatpersoner fra plattformen.

I samarbeid med vår partner BRAbank tilbyr vi gratis opprettelse av depositumskonto til alle våre Hybel Premium kunder. Avtalen med BRAbank erstatter tidligere avtale med OBOS-banken og gjør opprettelse enda enklere. Gratis opprettelse forutsetter at partene bruker hybel.no sin leiekontrakt og at begge parter signerer kontrakten med BankID. Bestilling skjer etter at leietaker har signert leiekontrakten.

Selve opprettelsen har nå kun to steg:

  1. Etter at leietaker har signert leiekontrakten vil det dukke opp en link for å opprette depositumskonto. Leietaker klikker på linken og signerer kontoavtalen for depositumskonto.
  2. Når kontoavtalen er signert av leietaker vil depositumskonto bli opprettet og partene får beskjed om hvilket kontonummer depositumet kan settes inn på.

Utleier har tilgang til å se status på bestillingene ved å gå til Sikkerhet i menyen og deretter velge fanen Depositum