Hvordan oppretter jeg depositumskonto i Lea bank?

I samarbeid med vår partner Lea bank tilbyr vi enkel opprettelse av depositumskonto til alle våre brukere. Hvordan du oppretter kontoen, avhenger av om du er Hybel Premium kunde og hvorvidt du skal bestille til en ny eller eksisterende kontrakt.

Jeg er ikke Hybel Premium kunde:

  1. Gå til hybel.no/depositumskonto/ og trykk på Opprett depositumskonto.
  2. Fyll inn informasjon om leieforholdet og trykk på Bestill.
  3. Leietaker vil motta en melding med lenke til å fylle ut skjema for kundeopprettelse og signere kontoavtale.
  4. Så snart leietaker har signert kontoavtalen, vil depositumskontoen opprettes. Partene får beskjed om hvilket kontonummer depositumet kan settes inn på.

Jeg er Hybel Premium kunde:

  1. Velg depositumskonto fra Lea bank når du oppretter leiekontrakten.
  2. Etter at leietaker har signert leiekontrakten, vil det dukke opp en link for å opprette depositumskonto. Leietaker klikker på linken og signerer kontoavtalen for depositumskonto.
  3. Når leiekontrakten er signert av begge parter, vil depositumskonto bli opprettet. Partene får beskjed om hvilket kontonummer depositumet kan settes inn på.

Du kan også bestille depositumskonto knyttet til eksisterende leiekontrakter:

  1. Gå inn på leieforholdet og trykk på Valg > Bestill depositumskonto
  2. Leietaker vil motta en melding med lenke til å fylle ut skjema for kundeopprettelse og signere kontoavtale.
  3. Så snart leietaker har signert kontoavtalen, vil depositumskontoen opprettes og partene får beskjed om hvilket kontonummer depositumet kan settes inn på.

Utleier har tilgang til å se status på bestillingene ved å gå til Sikkerhet i menyen og deretter velge fanen Depositum

Avslag på bestilling av depositumskonto

I noen tilfeller vil banker avslå bestilling av depositumskonto. Dette skjer som oftest etter en risikovurdering fra banken. 

Dersom dere har fått avslag på bestilling av depositumskonto, anbefaler vi at dere enten prøver i en annen bank, eller vurderer depositumsgaranti fra Tryg forsikring. Dere kan lese mer om depositumsgaranti her