Hvordan oppretter jeg depositumskonto i Lea bank?

Alle brukere har tilgang til enkel opprettelse og avslutning av depositumskonto i Lea bank.

I samarbeid med vår partner Lea bank tilbyr vi enkel opprettelse av depositumskonto til alle våre brukere. Avtalen med Lea bank erstatter tidligere avtale med OBOS-banken og gjør opprettelse enda enklere. Hvordan du oppretter kontoen, avhenger av om du er Hybel Premium kunde og hvorvidt du skal bestille til en ny eller eksisterende kontrakt.

Jeg er ikke Hybel Premium kunde:

  1. Gå til hybel.no/depositumskonto/ og trykk på Opprett depositumskonto.
  2. Fyll inn informasjon om leieforholdet og trykk på Bestill.
  3. Leietaker vil motta en melding med lenke til å fylle ut skjema for kundeopprettelse og signere kontoavtale.
  4. Så snart leietaker har signert kontoavtalen, vil depositumskontoen opprettes og partene får beskjed om hvilket kontonummer depositumet kan settes inn på.

Jeg er Hybel Premium kunde og skal opprette ny leiekontrakt

  1. Velg depositumskonto fra Lea bank når du oppretter leiekontrakten.
  2. Etter at leietaker har signert leiekontrakten vil det dukke opp en link for å opprette depositumskonto. Leietaker klikker på linken og signerer kontoavtalen for depositumskonto.
  3. Når leiekontrakten er signert av begge parter vil depositumskonto bli opprettet og partene får beskjed om hvilket kontonummer depositumet kan settes inn på.

Jeg er Hybel Premium kunde og vil bestille depositumskonto til en eksisterende leiekontrakt

  1. Gå inn på leieforholdet og trykk på Valg > Bestill depositumskonto
  2. Leietaker vil motta en melding med lenke til å fylle ut skjema for kundeopprettelse og signere kontoavtale.
  3. Så snart leietaker har signert kontoavtalen, vil depositumskontoen opprettes og partene får beskjed om hvilket kontonummer depositumet kan settes inn på.

Utleier har tilgang til å se status på bestillingene ved å gå til Sikkerhet i menyen og deretter velge fanen Depositum