Hvordan kan jeg sette opp automatisk indeksregulering?

Utleieren velger selv om husleien skal indeksreguleres automatisk når det opprettes ny leiekontrakt. Ved automatisk indeksregulering sendes det varsel om regulering 37 dager før reguleringen trer i kraft, og der finner du utfyllende informasjon om gjennomføringen av reguleringen.


Hvis du ikke har slått på automatisk indeksregulering, vil du likevel få en påminnelse hver gang det er på tide å indeksregulere en kontrakt.

For å slå på automatisk indeksregulering for en eksisterende leiekontrakt gjør du følgende:

  1. Gå til Leiekontrakter i menyen
  2. Klikk deg inn på den aktuelle leietakeren
  3. Åpne nedtrekksmenyen Valg og velg Leieregulering
  4. Trykk på knappen Innstillinger
  5. Kryss av for at du ønsker automatisk indeksregulering

Dersom du har mange leiekontrakter og ønsker å slå på automatisk indeksregulering på alle, kan du ta kontakt med Hybel Support.

Vi har også en Youtube-video som viser hvordan dette kan gjøres.


Du kan også se videoen ved å klikke på denne linken.


Se også: Hvordan beregnes indeksreguleringen?