Hvordan kan jeg indeksregulere leien?

For å indeksregulere en leiekontrakt gjør du følgende:

  1. Gå til Leiekontrakter i menyen
  2. Klikk deg inn på den aktuelle leietakeren
  3. Åpne nedtrekksmenyen Valg og velg Leieregulering
  4. Trykk på knappen Leieregulering og velg Ny indeksregulering
  5. I skjemaet skriver du inn ny leie og når endringen skal gjelde fra

Når du oppretter indeksregulering kan du også velge å benytte KPI for reguleringstidspunktet. I så tilfelle vil ikke ny leie kunne beregnes før KPI for perioden er publisert (typisk en måned og 10 dager etter reguleringstidspunktet). Differansen mellom ny leie og gammel leie vil bli etterfakturert for månedene som er passert mellom reguleringstidspunkt og datoen da KPI publiseres.

Når du har registrert indeksreguleringen vil leietaker motta et varsel om indeksregulering iht. husleielovens bestemmelser.

Du kan også sette opp automatisk indeksregulering av leiekontrakter.