Hvordan kan jeg indeksregulere husleien?

For å indeksregulere en leiekontrakt gjør du følgende:

  1. Gå til Leiekontrakter i menyen
  2. Klikk deg inn på den aktuelle leietakeren
  3. Åpne nedtrekksmenyen Valg og velg Indeksregulering
  4. I skjemaet skriver du inn ny husleie og når endringen skal gjelde fra

Når du har registrert indeksreguleringen vil leietaker motta et varsel om indeksregulering iht husleielovens bestemmelser.

Du kan også sette opp automatisk indeksregulering av leiekontrakter.