Hvordan bestilles depositumsgaranti?

Bestilling ved opprettelse av leiekontrakt

Hvis utleier oppretter leiekontrakten på Hybel bestilles depositumsgaranti i forbindelse med signering av kontrakten:

  1. Utleier velger depositumsgaranti fra Tryg som sikkerhet når kontrakten opprettes
  2. Begge parter godkjenner garantivilkårene i forbindelse med signering
  3. Etter at kontrakten er signert vil leietaker bli bedt om å betale inn garantikostnaden (14% av sikkerhetsbeløp)
  4. Når garantikostnaden er betalt utstedes garantien og begge parter mottar garantibevis

Utleier har tilgang til å se status på bestillingene ved å gå til Sikkerhet i menyen og deretter velge fanen Garantier. I oversikten vises status på bestillingene og eventuelt hva som er neste steg i prosessen. Klikk på spørsmålstegn-ikonet ved siden av status-indikatoren for å få mer detaljer rundt status.

Bestilling ved eksisterende kontrakt utenfor Hybel 

Hvis leiekontrakten er inngått utenfor hybel.no kan depositumsgaranti bestilles via vår bestillingsside for depositumsgaranti:

  1. Leietaker fyller ut bestillingsskjema med utleiers kontaktinfo
  2. Leietaker betaler garantikostnaden
  3. Utleier får beskjed på e-post om å gå inn og godkjenne garantivilkårene
  4. Når utleier har godkjent garantien utstedes garantien og begge parter mottar garantibevis

Se også: Hvordan bestilles depositumsgaranti når leietaker ikke har norsk BankID?