Blir husleien automatisk indeksregulert?

Husleien indeksreguleres ikke automatisk, men du får en påminnelse hver gang det er på tide å indeksregulere en kontrakt. Hvis du har mange kontrakter, kan du også enkelt se hvilke kontrakter som ikke er indeksregulert ved å gå til Leiekontrakter i menyen og filtrere på status Ikke indeksregulert.

For å indeksregulere en leiekontrakt gjør du følgende:

  1. Gå til Leiekontrakter i menyen
  2. Klikk deg inn på den aktuelle leietakeren
  3. Åpne nedtrekksmenyen Valg og velg Indeksregulering
  4. I skjemaet skriver du inn ny husleie og når endringen skal gjelde fra

Når du har registrert indeksreguleringen vil leietaker motta et varsel om indeksregulering iht husleielovens bestemmelser.