Støtter Hybel SAF-T Regnskap?

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata som skal gjøre det enklere for bokføringspliktige å oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter på forespørsel. Bokføringsforskriften krever at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne utlevere regnskapsdata i dette formatet fra og med bokføringsperioden som begynner 1. januar 2020. Underspesifikasjoner anses som en del av kontospesifikasjonen, og omfattes av kravet til SAF-T. 

Med Hybel Premium føres kundespesifikasjon for leietakere i et forsystem og systemet er dermed omfattet av kravet til SAF-T. Vi har derfor lagt til rette for at en skal kunne ta ut SAF-T rapporter knyttet til kontoene "Fordringer leietakere" og "Fordringer forvalter" på samme måte som en tar ut andre regnskapsrapporter.

Når deler av regnskapet føres i et undersystem, krever Skatteetaten at det er en form for kontrollspor mellom undersystem og hovedboksføringer. Det er ikke noen eksakte krav til hvordan dette kontrollsporet skal være, men vi legger opp til å etablere dette ved å legge en BatchID på transaksjonene i vår SAF-T eksport, og referere til samme BatchID i beskrivelsen til transaksjonene i bilagsjournalen og perioderapporten.

For nærmere dokumentasjon og beskrivelse, se Skatteetatens dokumentasjon. Avsnittet "Accounts Receivable (AR) or Accounts Payable (AP) as separate files" har mer info knyttet til bruk av undersystemer.