Opprettelse og registrering av leiekontrakt

Hvordan opprette? 

Det er to ulike måter å starte kontraktsopprettelsen på avhengig av hvor du har funnet leietakeren. Dersom du har kommunisert med leietakeren via meldingstjenesten vår er det enklest å opprette kontrakt via innboksen. Hvis du har kommet i kontakt med leietaker utenfor hybel.no kan du opprette kontrakten via menyen.

Oppretting via innboks:

  1. Gå til Meldinger i menyen
  2. Velg den aktuelle leietakeren i samtalelisten
  3. Trykk på knappen Opprett leiekontrakt som du finner under meldingslisten.

Oppretting via menyen:

  1. Trykk på knappen + Ny kontrakt øverst til høyre
  2. For å registrere leietaker må du legge inn leietakers e-postadresse.

 

Flere leietakere: 

Du kan registrere opptil to leietakere på en og samme leiekontrakt. Leietakerne vil i dette tilfellet være solidarisk ansvarlige for kontrakten – noe som betyr at begge kan stilles til ansvar dersom husleien ikke betales.

To solidarisk ansvarlige leietakere passer best når en leier ut til et ektepar/samboerpar. Ved utleie av rom i bofellesskap eller lignende anbefaler vi at alle leietakere har individuelle kontrakter, da dette er enklest og ryddigst for begge parter.