Når gjelder husleieloven?

Når gjelder husleieloven?

For at husleieloven skal gjelde må det være en avtale mellom leier og utleier om at leier skal få bruke en bolig mot å betale for bruken. Eksempel:

Pettersen skal betale 5000 kroner i måneden til Hansen for å bruke leiligheten hans. Leien kan istedenfor eller i tillegg til et pengebeløp være avtalt i arbeid.

Husleieloven gjelder ikke i dette tilfellet:
Pettersen får bo i leiligheten til Hansen, men han betaler ikke noe leie. Det eneste Pettersen betaler er utgiftene til strøm og brensel.

Husleieloven gjelder heller ikke leie av:
• telt, husbåt, campingvogn
• rom på hotell og pensjonat
• bolig til ferie- eller fritidsbruk. F.eks. leie av hytte to uker i sommerferien.

Må jeg ha en skriftlig leieavtale for at husleieloven skal gjelde?

Nei! Husleieloven gjelder uansett om du har en muntlig eller skriftlig leieavtale. Du kan alltid kreve å få en skriftlig leieavtale.

Har jeg angrerett?

Du har aldri angrerett dersom du leier direkte av en privatperson. Du kan likevel ha angrerett hvis du inngår avtale med en utleier som driver utleie som næringsvirksomhet eller en megler som inngår avtalen på vegne av en privatperson, og avtalen inngås ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted (det vil si utenfor utleiers/meglers kontor). F.eks. vil du ha angrerett hvis du inngår en leieavtale med en næringsdrivende uten å se boligen og dere bare kommuniserer via telefon og mail, eller leieavtalen med den næringsdrivende inngås på visningsstedet.

Er du under 18 år?

Er du under 18 år, kan du ikke inngå leieavtalen selv. Det er vergen, som oftest foreldrene dine, som må inngå leieavtalen.

Fins det minsterettigheter?

Ja, husleieloven bestemmer at leier ikke kan gis dårligere rettigheter eller strengere plikter enn det som følger av husleieloven. Det betyr at leier og utleier er bundet til å følge husleieloven og det den bestemmer, eller til å gi leier bedre rettigheter enn dette. Eksempler:

- Skal leier betale depositum, heter det i husleieloven at depositumspengene skal settes inn på en depositumskonto i bank eller annen finansinstitusjon. Utleier kan ikke bestemme at leier skal betale kontant eller sette pengene inn på hans konto (les mer om depositum i denne artikkelen).

- Husleieloven bestemmer at utleier må ha en lovlig grunn for å si opp leier. Det vil derfor ikke være lov til å skrive følgende i leieavtalen: ”Utleier kan når som helst si opp leier” (les mer om utleiers oppsigelse i denne artikkelen).

Eksemplene viser at husleieloven bestemmer hva som gjelder for leier og utleier. Det er bare i noen få situasjoner husleieloven tillater at leier og utleier kan avtale helt fritt det de vil. Eksempel:

- Etter husleieloven har utleier hovedansvaret for vedlikehold av boligen. Men det står i lovteksten at dette gjelder bare ”hvis ikke annet er avtalt”. Det betyr at leier og utleier kan avtale en annen fordeling av vedlikeholdet enn det som står i loven, for eksempel at leier får et større vedlikeholdsansvar (les mer om vedlikehold i denne artikkelen).

Hva skjer hvis det er avtalt noe annet enn det som husleieloven tillater?

Det som er avtalt vil ikke gjelde. Reglene i husleieloven vil gjelde istedet.

Hva gjør vi hvis vi ikke finner svar på det vi lurer på i leieavtalen?

Se i husleieloven! Eventuelt kan du spørre om hjelp. Les mer om hvem som kan hjelpe i hefte 13.

Hvor kan jeg få tak i husleieloven?

Husleieloven ligger gratis ute på www.lovdata.no

Hvor finner jeg informasjon om husleieloven?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt flere hefter om husleieloven. Heftene er tilgjengelig på www.husleie.dep.no.

 

Denne artikkelen er hentet fra serien "Nyttig å vite om husleieloven", utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Du finner alle heftene i serien på www.husleie.dep.no.