1. Hjelpesenter
  2. Innkreving av husleie

Leietaker betalte direkte til min konto. Hvordan registrerer jeg dette på Hybel?

Hvis leietaker har betalt direkte til utleiers konto vil ikke Hybel kunne registrere betalingen automatisk. Derfor vil det bli sendt ut purringer til leietaker selv om vedkommende har betalt. For å hindre at Hybel purrer på leietaker må betaling registreres manuelt. Dette kan utleier gjøre via betalingsoversikten.

Betalingen registreres på følgende måte

  1. Gå til Husleie i menyen
  2. Velg Registrer manuell betaling i Valg-menyen på det aktuelle forfallet
  3. Fyll ut beløp og dato for betalingen trykk Bekreft