Kan jeg si opp en depositumsgaranti?

Oppsigelse av Depositumsgaranti krever skriftlig aksept fra utleier. Skriftlig aksept fra utleier må sendes til Tryg Forsikring senest innen 14 dager etter garantiens startdato. Dette medfører at garantikostnaden vil tilbakebetales og eventuelle krav vil ikke dekkes av garantisten. Dersom leieforholdet har startet kan du ikke si opp garantien.