Kan jeg si opp en depositumsgaranti?

Før start av leieforholdet  

Oppsigelse av depositumsgaranti krever skriftlig aksept fra utleier. Ved skriftlig aksept fra utleier vil Hybel refundere garantikostnaden til leietaker. Garantien kanselleres og eventuelle krav fra utleier vil ikke dekkes av garantien.

Etter start av leieforholdet 

Dersom leieforholdet har startet vil du ikke lenger har mulighet til å si opp garantien. Garantien vil stå som gyldig i 3 år fra garantiens startdato.