Kan jeg si opp en depositumsgaranti?

Før start av leieforholdet  

Oppsigelse av depositumsgaranti krever skriftlig aksept fra utleier. Skriftlig aksept fra utleier må sendes til Tryg Forsikring senest innen 14 dager etter garantiens startdato. Dette medfører at garantikostnaden vil tilbakebetales og eventuelle krav vil ikke dekkes av garantisten.

Etter start av leieforholdet 

Dersom leieforholdet har startet vil du ikke lenger har mulighet til å si opp garantien. Garantien vil stå som gyldig i 3 år fra garantiens startdato.