Hvordan kan jeg endre kontonummeret jeg mottar leien på?

For å endre kontonummer for en enkelt leiekontrakt gjør du følgende:

  1. Gå til Leiekontrakter og klikk deg inn på den aktuelle kontrakten
  2. Trykk Valg > Endre kontonummer, legg inn nytt kontnummer og lagre


For å endre kontonummer for alle leiekontrakter knyttet til en utleier/foretak gjør du følgende:

  1. Gå til Min konto > Utleiere
  2. Trykk på  Valg > Endre kontonummer på utleieren du ønsker å endre
  3. Skriv inn nytt kontonummer, og bekreft at alle kontraktene skal endres.

Av sikkerhetsmessige årsaker må du verifisere deg med BankID før du kan endre kontonummer.