Jeg leier – og vil si opp leieavtalen

Kan jeg si opp leieavtalen?

Du kan si opp:

- En tidsubestemt leieavtale.
- En tidsbestemt leieavtale hvor utleier ikke skriftlig har opplyst deg om at avtalen ikke kan sies opp, eller dere har avtalt at leieavtalen kan sies opp.

Du kan ikke si opp:

- En tidsbestemt leieavtale: Hvis utleier skriftlig har opplyst deg om at avtalen ikke kan sies opp.

Må jeg si opp skriftlig?

Nei, du kan også si opp muntlig. Du trenger heller ingen grunn for å si opp.

Må jeg fortsette å leie etter at jeg har sagt opp?

Ja, det er dette som kalles oppsigelsestid.

Hvor lang skal oppsigelsestiden være?

Det avhenger av leieavtalen din. Oppsigelsestiden kan avtales til et bestemt antall måneder, uker eller dager. Er det ikke avtalt hvor lang oppsigelsestiden skal være, er oppsigelsestiden tre måneder. Oppsigelsestiden løper fra oppsigelsen kommer fram, og er det antall måneder som er avtalt med tillegg av tiden fram til det neste månedsskiftet.

Eksempel: Sier du opp 25. januar og oppsigelsestiden din er tre måneder, er oppsigelsesmånedene februar, mars og april. Leieavtalen tar ikke slutt 25. april, men 30. april. Sier du opp 1. februar blir oppsigelsesmånedene mars, april og mai. Leieforholdet avsluttes ikke 1. mai, men 31. mai.

Det kan avtales at oppsigelsestiden skal regnes på annen måte, for eksempel fra dato til dato. Dette må i så fall stå klart i leieavtalen din.

Må jeg betale husleie i oppsigelsestiden?

Ja, du skal betale husleie i oppsigelsestiden. Selv om du flytter før oppsigelsestiden er ute, må du betale husleie som vanlig. Hvis utleier får leid ut boligen til noen andre i oppsigelsestiden, skal du likevel ikke betale husleie etter at ny leier har overtatt boligen. Utleier har ikke krav på dobbel husleie for boligen.

Egne oppsigelsesregler for leie av et enkeltrom i utleiers bolig

Leier du et enkeltrom og har rett til å benytte rom i utleiers bolig, for eksempel at dere deler kjøkken, bad eller wc, er oppsigelsestiden én måned, hvis det ikke er avtalt noe annet. Oppsigelsestiden regnes fra dato til dato. For eksempel: Sier du opp leieavtalen 16. januar, avsluttes leieforholdet 16. februar.

Med et enkeltrom menes leie av ett eneste rom. Det vil si at du ikke kan ha f.eks. eget kjøkken i tillegg til rommet du leier.

 

Denne artikkelen er hentet fra serien "Nyttig å vite om husleieloven", utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Du finner alle heftene i serien på husleie.dep.no.