Jeg har en tvist med min utleier/leietaker

I henhold til våre brukervilkår krever vi at våre brukere retter seg etter norsk lov. Siden vi er en gratistjeneste har vi imidlertid begrensede ressurser til å gå inn i tvister mellom utleier og leietaker. Ofte er det ord mot ord, og vi ber om forståelse for at det er vanskelig for oss å ta stilling til dette. Vi henviser derfor våre brukere til Husleietvistutvalget og politiet dersom de mener at utleier/leietaker har brutt loven.