1. Hjelpesenter
  2. Innkreving av husleie

Hvorfor er første månedsleie lavere enn det jeg har satt opp i leiekontrakten?

I noen tilfeller vil første månedsleie være lavere enn full månedsleie. Dersom partene for eksempel har avtalt at husleien skal betales den 1. hver måned mens kontraktens startdato er den 10. januar vil Hybel først kreve inn husleie for perioden 10. – 31. januar. Dette utgjør 22 av totalt 31 dager i januar og husleien for denne perioden vil derfor bli beregnet til 22/31 deler av total månedsleie. Deretter vil det kreves inn full månedsleie fra og med 1. februar.