1. Hjelpesenter
  2. Innkreving av leie

Hvordan kan jeg endre forfallsdato for leie?

Leietaker varsles hver måned, 15 dager før leien forfaller. Varslingen inneholder all relevant betalingsinfo og skjer både på e-post og SMS.

Endre forfallsdato på betaling (kun utleier)  

Dersom du har avtalt med leietaker at forfallsdato for en gitt måned skal utsettes til et senere tidspunkt kan du registrere dette på følgende måte:

  1. Gå til Økonomi i menyen
  2. Velg Endre forfallsdato i Valg-menyen på det aktuelle forfallet
  3. Skriv i ny dato og trykk Bekreft

Endre forfallsdato for leiekontrakt (kun utleier) 

Dersom du ønsker å endre forfallsdagen for en leiekontrakt gjør du dette på følgende måte:

  1. Gå til Leiekontrakter i menyen
  2. Klikk deg inn på den aktuelle leietakeren
  3. Åpne nedtrekksmenyen Valg og velg Innstillinger og legg inn ny forfallsdag