1. Hjelpesenter
  2. Innkreving av husleie

Hvordan varsles leietaker om at husleie forfaller?

Leietaker varsles hver måned, 15 dager før husleien forfaller. Varslingen inneholder all relevant betalingsinfo og skjer både på e-post og SMS.