Hvordan tar jeg ut regnskapsrapporter?

Med Hybel Premium kan du enkelt ta ut regnskapsrapporter som forenkler bokføringen av husleie. For å ta ut regnskapsrapporter gjør du følgende:

 1. Gå til Økonomi i menyen
 2. Gå til fanen Regnskap
 3. Velg rapport-type og dato-intervall og trykk på Vis rapport

Du kan ta ut følgende regnskapsrapporter fra hybel.no:

 1. Perioderapport: Overordnet oversikt på inntekter i perioden og fordringer ved
  utgangen av perioden. Inneholder forslag til bokføring for perioden.
 2. Bilagsjournal: Eksport av alle transaksjoner i valgt periode i excel/csv format som gjør det enkelt å importere transaksjonene i et regnskapssystem
 3. Leietakerspesifikasjon - Åpne poster: Viser åpne poster for leietaker pr valgt dato
  (f.eks ubetalt husleie).
 4. Leietakere - Åpne poster (Excel): Fyll inn informasjon ...
 5. Leietakerspesifikasjon - Perioderapport: Viser alle transaksjoner på leietaker i
  perioden (forfalt husleie og innbetalinger til klientkonto).
 6. Forvalterspesifikasjon - Åpne poster: Viser åpne poster for forvalter pr valgt dato
  (f.eks innbetalt husleie som enda ikke har blitt overført til utleier).
 7. Forvalterspesifikasjon - Perioderapport: Viser alle transaksjoner på forvalter i
  perioden (innbetalinger til klientkonto og overføringer til utleier)
 8. Rent Roll (beta) - Fyll inn informasjon...
 9. Leieinntekter per eiendom per måned - Fyll inn informasjon
 10. Strlm fakturert à konto (beta) - fyll inn informasjon
 11. SAF-T - Fordringer leietakere: fyll inn informasjon
 12. SAF-T - Fordringer Forvalter: Fyll inn informasjon

Du kan også sette opp automatisk utsendelse av rapporter til regnskapsfører:

Hvordan kan jeg sette opp automatisk utsendelse av regnskapsrapporter til min regnskapsfører?