Hvordan signeres leiekontrakter på hybel.no?

Alle leiekontrakter signeres via signeringsportalen Signicat. Utleier velger blant følgende signeringsmåter når kontrakten opprettes::

  1. BankID
  2. SMS
  3. Sosial login (Facebook, Google eller LinkedIn)

Vi anbefaler primært bruk av BankID som signeringsmåte da denne gjør det enklere å dokumentere identiteten til leietaker i en eventuell tvist. I de tilfellene der leietaker ikke har tilgang til BankID, kan imidlertid også de andre signeringsmåtene benyttes.

Signeringen skjer på følgende måte:

  1. Utleier deler leiekontrakten med leietaker
  2. Leietaker signerer kontrakten med en av signeringsmåtene som utleier har valgt
  3. Utleier signerer kontrakten
  4. Begge parter kan laste ned en PDF-versjon som inneholder elektroniske signaturer (signert kontrakt i PADES-format)

Signering ved depositum 

Merk at opprettelse av depositumskonto i Lea bank og depositumsgaranti fra Tryg krever signering via BankID, så dersom du ønsker å tillate andre signeringmåter må velge en annen form for sikkerhet.