1. Hjelpesenter
  2. Avslutning av leieforholdet

Når kan jeg si opp leiekontrakten med leietaker?

Oppsigelse av leietaker må skje skriftlig og du må ha en gyldig grunn til oppsigelse.

I den skriftlige oppsigelsen må du også opplyse om at leietaker har rett til å protestere på oppsigelsen.

Merk at leietaker kan se bort fra oppsigelsen som om den aldri var gitt, dersom den ikke oppfyller lovens formkrav.

Se også: Oppsigelse av leieforhold