1. Hjelpesenter
  2. Avslutning av leieforholdet

Hvordan sier jeg opp leiekontrakten med leietaker?

Oppsigelse av leietaker må skje skriftlig og du må ha en gyldig grunn til oppsigelse. I den skriftlige oppsigelsen må du også opplyse om at leietaker har rett til å protestere på oppsigelsen. Merk at leietaker kan se bort fra oppsigelsen som om den aldri var gitt, dersom den ikke oppfyller lovens formkrav.

Les mer om oppsigelse av leietaker her