Hvordan kan jeg se status på depositumskonto?

For leietakere

Leietakere kan se status på innbetalt depositum ved å gå til Leieforhold i menyen og trykke seg inn på leieforholdet der depositumskontoen er opprettet.

Lea bank har også åpnet for tilgang til at leietakere kan logge seg inn gjennom Lea bank sine nettsider og se status via Min Side. Følgende informasjon vil være tilgjengelig:

  • Egen kontaktinformasjon
  • Kontooversikt
  • Innestående beløp
  • Kontoutskrift
  • Eventuell årsoppgave

For utleiere

Utleier har tilgang til å se status på bestillingene ved å gå til Sikkerhet i menyen og deretter velge fanen Depositum. I oversikten vises status på bestillingene og eventuelt hva som er neste steg i prosessen. Klikk på spørsmålstegn-ikonet ved siden av status-indikatoren for å få mer detaljer rundt status.

Når depositumskontoen er opprettet vil kontonummer komme frem i oversikten. Når depositum er innbetalt er statusindikatoren grønn og innbetalt beløp vises i overskriften. Merk at det noen ganger kan ta litt tid fra opprettelse til status oppdateres på hybel.no.

Har leietaker betalt inn uten at det vises på kontoen? 

Har din leietaker betalt inn depositum men status for innbetaling oppdateres ikke? Dette skyldes mest sannsynlig bankens behandlingstid. Ved innbetaling av depositum skal status på Hybel være oppdatert senest innen kl 18 neste virkedag.