Se status på depositumskonto

Utleier har tilgang til å se status på bestillingene ved å gå til Sikkerhet i menyen og deretter velge fanen Depositum. I oversikten vises status på bestillingene og eventuelt hva som er neste steg i prosessen. Klikk på spørsmålstegn-ikonet ved siden av status-indikatoren for å få mer detaljer rundt status.

Når depositumskontoen er opprettet vil kontonummer komme frem i oversikten. Når depositum er innbetalt er statusindikatoren grønn og innbetalt beløp vises i overskriften. Merk at det noen ganger kan ta litt tid fra opprettelse til status oppdateres på hybel.no.

Tilgang til depositumskonto  

Hverken leietaker eller utleier har tilgang til depositumskontoen i Lea Bank. Årsaken til dette er at depositumet skal være innbetalt på en lukket konto.