1. Hjelpesenter
  2. Avslutning av leieforholdet

Hvordan oppretter jeg utflyttingsprotokoll?

Du oppretter utflyttingsprotokoll på følgende måte:

  1. Gå til Leiekontrakter i menyen
  2. Klikk deg inn på den aktuelle leietakeren
  3. Gå til fanen Utflytting
  4. Fyll ut skjemaet og send del protokollen til leietaker for signering

Når begge parter har signert utflyttingsprotokollen kan den sendes til banken for oppgjør av depositumskonto. Dersom du har opprettet depositumskonto via Hybel, blir utflyttingsprotokollen automatisk oversendt til banken etter signering.