1. Hjelpesenter
  2. Inn- og utflytting

Hvordan oppretter jeg utflyttingsprotokoll?

En utflyttingsprotokoll benyttes for å dokumentere leieobjektets stand ved utflytting, og for oppgjør av depositumskonto eller garanti knyttet til leieforholdet. I utflyttingsprotokollen spesifiseres det hvor mye leietaker skylder utleier for ubetalt leie, strøm, skader og lignende. 

Slik oppretter du utflyttingsprotokoll:

  1. Gå til Leiekontrakter i menyen
  2. Klikk deg inn på den aktuelle leietakeren
  3. Gå til fanen Utflytting
  4. Fyll ut skjemaet og send/del protokollen til leietaker for signering

Når begge parter har signert utflyttingsprotokollen kan den sendes til banken for oppgjør av depositumskonto. Dersom du har opprettet depositumskonto via Hybel, blir utflyttingsprotokollen automatisk oversendt til banken etter signering.

 

Se også: Utbetaling av depositum ved utflyttingsprotokoll