1. Hjelpesenter
 2. Inn- og utflytting

Hvordan oppretter jeg en innflyttingsprotokoll?

En innflyttingsprotokoll benyttes for å dokumentere leieobjektets stand ved innflytting. Dette er viktig for å forhindre eventuelle tvister mellom utleier og leietaker ved utflytting.

Innflyttingsprotokollen bør inneholde informasjon om følgende:

 • Overleveringsdato
 • Antall nøkler som er overlevert
 • Måleravlesning for strøm og vann dersom disse ikke er inkludert i månedsleie
 • Inventarliste med eventuelle merknader
 • Merknader knyttet til feil og mangler ved boligen
 • Bilder som dokumenterer boligens tilstand

Innflyttingsprotokollen opprettes og signeres på Hybel på samme måte som leiekontrakten:

 1. Gå til Leiekontrakter i menyen
 2. Klikk deg inn på den aktuelle leietakeren
 3. Gå til fanen Innflytting
 4. Fyll ut skjemaet, last opp bilder som dokumenterer boligens tilstand, og send del protokollen til leietaker for signering