1. Hjelpesenter
  2. Innkreving av leie

Hvordan krever Hybel inn leien?

Hybel bistår med innkreving av leie for utleiere som benytter Hybel Premium. For at vi skal kunne holde oversikt på om leien er betalt eller ikke skjer innbetalingen via en mellomkonto hos oss. Denne kontoen benyttes utelukkende til innbetaling av leie og er helt atskilt fra vår daglige drift. Så snart leien er betalt inn til oss blir den automatisk videreført til kontoen utleier har registrert i leiekontrakten. Utleier vil vanligvis ha pengene på sin konto samme virkedag, og senest neste virkedag, avhengig av når betalingen kommer inn på vår konto.

Selve innkrevingen skjer på følgende måte: 

  1. Det sendes varsel til leietaker hver måned 15 dager før leie forfaller, med anvisning om hvordan leien skal betales
  2. Det sendes påminnelser ved utgangen av 1. og 5. virkedag ved uteblitt betaling
  3. Dersom leie ikke er betalt innen 14 dager, sendes det purring med purregebyr og renter og varsel om fravikelse med 14 dagers frist.
  4. Dersom leie fremdeles ikke er betalt når betalingsfristen på varsel om fravikelse er utgått, får du mulighet til å overføre saken til vår partner for fravikelse som bistår med videre innkreving og utkastelse. Du vil motta en påminnelse når varsel om fravikelse er utgått og du kan opprette sak.