1. Hjelpesenter
  2. Innkreving av husleie

Hvordan krever Hybel inn husleien?

Hybel bistår med innkreving av husleie for utleiere som benytter Hybel Premium. For at vi skal kunne holde oversikt på om husleien er betalt eller ikke skjer innbetalingen via en mellomkonto hos oss. Denne kontoen benyttes utelukkende til innbetaling av husleie og er helt atskilt fra vår daglige drift. Så snart husleien er betalt inn til oss blir den automatisk videreført til kontoen utleier har registrert i leiekontrakten. Utleier vil vanligvis ha pengene på sin konto samme virkedag, og senest neste virkedag, avhengig av når betalingen kommer inn på vår konto.

Selve innkrevingen skjer på følgende måte: 

  1. Det sendes varsel til leietaker hver måned 15 dager før husleie forfaller, med anvisning om hvordan husleien skal betales
  2. Det sendes påminnelser ved utgangen av 1. og 5. virkedag ved uteblitt betaling
  3. Dersom husleie ikke er betalt innen 14 dager, overføres kravet til vår inkassopartner, som sender inkassovarsel med 14 dagers frist.
  4. Dersom husleie fremdeles ikke er betalt når betalingsfristen på inkassovarselet er utgått, sendes det betalingsoppfording og varsel om fravikelse.