Hvordan kan jeg melde skade knyttet til min innboforsikring?

Dersom du har kjøpt innboforsikring via Hybel kan du melde skade på følgende måte:

  1.  Gå til minside.tryg.no og logg inn med BankID
  2. Trykk på Meld tap, skade og sykdom > Velg skadeskjema

  3. I neste steg velger du det alternativet som passer saken din best
  4. Når du starter å melde skaden må du oppgi Avtaleopplysninger - her velger du Forbund/forening. 

  5. I feltet Navn på forbund/forening, velger du Hybel.
  6. Fortsett prosessen til alle stegene er fullført.