Hvordan kan jeg melde skade knyttet til min innboforsikring?

Dersom du har kjøpt innboforsikring via Hybel kan du melde skade på følgende måte:

  1. Gå til minside.tryg.no og logg inn med BankID
  2. Trykk på Meld skade, tap og sykdom
  3. Trykk på Meld tap, skade og sykdom > Velg skadeskjema

  4. I neste steg velger du det alternativet som passer saken din best
  5. Når du starter å melde skaden må du oppgi Avtaleopplysninger - her velger du Forbund/forening. 


  6. I feltet Navn på forbund/forening, velger du så Hybel.
  7. Fortsett prosessen til alle stegene er fullført.