Hvordan kan jeg forlenge/fornye en leiekontrakt?

Hvis leiekontrakten kun skal forlenges med med en tidsperiode som er mindre enn to måneder etter avtalt sluttdato, kan dette registreres når du registrerer avslutning av kontrakten:

  1. Gå til Leiekontrakter i menyen
  2. Klikk deg inn på den aktuelle leietakeren
  3. Åpne nedtrekksmenyen Valg og velg Registrer avslutning
  4. Registrer ny avslutningdato

Hvis leiekontrakten skal forlenges med mer enn enn to måneder, må det normalt opprettes ny tidsbestemt leiekontrakt. Alternativt kan leiekontrakten endres til en tidsubestemt leiekontrakt, men du må da være oppmerksom på at leier får da fullt oppsigelsesvern. Dersom du ønsker å fornye kontrakten gjør du som følger:

  1. Gå til Leiekontrakter i menyen
  2. Klikk deg inn på den aktuelle leietakeren
  3. Åpne nedtrekksmenyen Valg og velg Fornye leiekontrakt
  4. Velg om det skal opprettes en ny tidsbestemt kontrakt eller om kontrakten skal endres til en tidsubestemt kontrakt
  5. Dersom du velger å opprette en ny tidsbestemt kontrakt fyller du inn de nye vilkårene og trykker på Opprett
  6. Du vil deretter kunne redigere kontrakten ytterligere om du ønsker dette, før du sender den til leietaker for signering

Når du fornyer en kontrakt vil eksisterende depositumskonto og AvtaleGiro bli overført til den nye kontrakten.