Hvordan kan depositumsgarantien benyttes til å få utbetalt det leietaker skylder for skader og ubetalt husleie?

Partene er enige om hva leietaker skylder:

1) Leiekontrakten er opprettet på hybel.no:

 1. Gå til fanen Utflytting når du er inne på leietaker for å opprette utflyttingsprotokoll.
 2. Spesifiser i utflyttingsprotokollen hva leietaker skylder, og send protokollen til signering.
 3. Leietaker gis en frist på 14 dager etter signering for å betale skyldig krav.
 4. Dersom leietaker ikke har betalt innen 14 dager kan kravet oversendes til Tryg via https://www.tryg.no/meld-skade/depositumsgaranti.html. Legg ved garantidokument, leiekontrakt og utflyttingsprotokoll i skjemaet.
 5. Tryg utbetaler skyldig beløp og krever deretter beløpet tilbakebetalt fra leietaker.

2) Leiekontrakten er ikke opprettet på hybel.no:

 1. Utleier utsteder et krav med 14 dagers betalingsfrist (se vedlagt eksempel), pålydende det beløp utleier mener seg berettiget til. I kravet må det fremkomme at dersom ikke betalingen skjer innen fristen, vil det bli krevd utbetaling under garantien.
 2. Dersom leietaker ikke har betalt innen 14 dager kan kravet oversendes til Tryg via https://www.tryg.no/meld-skade/depositumsgaranti.html. Legg ved garantidokument, leiekontrakt og kravbrev i skjemaet.
 3. Tryg utbetaler skyldig beløp og krever deretter beløpet tilbakebetalt fra leietaker.

Partene er uenige om hva leietaker skylder:

Husleiekrav:

 1. Utleier utsteder et krav med fem ukers betalingsfrist (se vedlagt eksempel), pålydende det beløp utleier mener seg berettiget til. I kravet må det varsles om at dersom betaling ikke skjer innen fristen eller leier ikke dokumenterer å ha bestridt kravet ved å ta ut søksmål mot utleier, eller klage til Husleietvisteutvalget, vil kravet utbetales under garantien.
 2. Hvis leietaker ikke betaler innen fristen og ikke bestrider kravet kan kravet oversendes til Tryg via https://www.tryg.no/meld-skade/depositumsgaranti.html. Legg ved garantidokument, leiekontrakt og kravbrev i skjemaet.
 3. Tryg utbetaler skyldig beløp og krever deretter beløpet tilbakebetalt fra leietaker.
 4. Hvis leietaker dokumenterer å ha bestridt kravet overfor Tryg vil kravet først kunne utbetales når rettskraftig avgjørelse foreligger.

Andre krav:

 1. Utleier tar ut søksmål eller sender inn klage til Husleietvistutvalget
 2. Så snart det foreligger rettskraftig avgjørelse kan kravet oversendes til Tryg via https://www.tryg.no/meld-skade/depositumsgaranti.html. Legg ved garantidokument, leiekontrakt og dokumentasjon på rettskraftig dom i skjemaet.
 3. Tryg utbetaler skyldig beløp og krever deretter beløpet tilbakebetalt fra leietaker.

 

Last ned eksempel på kravbrev