1. Hjelpesenter
  2. Innkreving av leie

Hvordan fungerer utkastelsesprosessen?

Dersom en faktura ikke er betalt innen 14 dager, sendes det purring med purregebyr og renter og varsel om fravikelse med 14 dagers frist. Varsel om fravikelse sendes med brevpost til leietaker for å sikre at det sendes i henhold til lovens krav.

Er leien fremdeles ikke betalt når betalingsfristen på varsel om fravikelse er utgått, får du mulighet til å overføre saken til Forbrukeradvokaten for fravikelse.

Du vil motta en påminnelse når varsel om fravikelse er utgått og du kan gjennomføre fravikelsen.

Se også: Hva koster fravikelse?