Hvordan kan jeg avslutte en depositumskonto?

Leiekontrakten er opprettet på Hybel

Dersom leiekontrakten er opprettet på Hybel, må det opprettes en utflyttingsprotokoll knyttet til leiekontrakten. I utflyttingsprotokollen avtaler partene hvordan depositum skal fordeles og til hvilke kontonumre det skal utbetales. Utflyttingsprotokollen signeres elektronisk og overføres automatisk til Lea bank for utbetaling etter at den er signert. Lea bank utbetaler depositum basert på det som er avtalt i utflyttingsprotokollen i løpet av 2-3 virkedager.

Utflyttingsprotokoll opprettes av utleier på følgende måte:

  1. Gå til Leiekontrakter og klikk deg inn på den aktuelle kontrakten
  2. Gå til fanen Utflytting
  3. Fyll ut skjemaet og send protokollen til leietaker for signering
  4. Når protokollen er signert av begge parter, vil den sendes automatisk til Lea bank for utbetaling.

NB! Hvis depositumskontoen ikke er opprettet via Hybel vil ikke utflyttingsprotokollen bli oversendt automatisk. I disse tilfellene må du laste den ned som PDF etter signering og sende den til banken.

Kun depositumskonto er opprettet på Hybel

Hvis du har opprettet depositumskonto på Hybel uten å opprette leiekontrakt først, avslutter du depositumskontoen på følgende måte:

  1. Gå til Sikkerhet > Depositum
  2. Trykk på Valg > Avslutt depositumskonto for den aktuelle kontoen
  3. Fyll ut skjema for hvordan depositum skal fordeles
  4. Signer oppgjøret

Leietaker vil da motta en lenke til å signere oppgjøret. Så snart begge har signert vil banken få beskjed og utbetale depositumet basert på signert oppgjør. Merk at det kan 2-3 virkedager før leietaker har pengene på konto.

Hva skjer dersom partene er uenige om oppgjøret?

Dersom partene ikke er enige om oppgjøret av depositum, kan ikke utflyttingsprotokollen benyttes for å få utbetalt depositum. Vi viser i slike tilfeller til Forbrukerrådets informasjonsside for videre prosess knyttet til oppgjør av depositumskonto.