Hvordan får jeg depositum utbetalt etter at kontrakten er avsluttet?

For å få utbetalt depositum må det opprettes en utflyttingsprotokoll knyttet til leiekontrakten. I utflyttingsprotokollen avtaler partene hvordan depositum skal fordeles og til hvilke kontonumre det skal utbetales. Utflyttingsprotokollen signeres elektronisk og overføres automatisk til OBOS-banken for utbetaling etter at den er signert. OBOS-banken utbetaler depositum basert på det som er avtalt i utflyttingsprotokollen. Mer at det kan ta noen dager fra signering til du har depositum på konto.

Utflyttingsprotokoll opprettes av utleier på følgende måte:

  1. Gå til Leiekontrakter i menyen
  2. Klikk deg inn på den aktuelle leietakeren
  3. Gå til fanen Utflytting
  4. Fyll ut skjemaet og send del protokollen til leietaker for signering

NB! Hvis depositumskonto er opprettet i en annen bank enn OBOS-banken vil ikke utflyttingsprotokollen bli oversendt automatisk. I dette tilfellet må du laste den ned som PDF etter signering og sende den til banken selv.