Hvordan endrer jeg betingelser i en leiekontrakt?

Om du kan endre betingelser i en leiekontrakt vil avgjøres av om leiekontrakten er signert, og hvor lenge leieforholdet har vært aktivt. Det er kun utleier som kan endre leiekontrakten. 

Før signering av leiekontrakten: 

Dersom leiekontrakten skal endres kan utleier gjøre endringer i kontrakten ved å gjøre følgende:

  1. Gå til Leiekontrakter og klikk deg inn på den aktuelle leiekontrakten
  2. Klikk på Endre under de enkelte punktene i leiekontrakten
  3. Husk å lagre endringene under hvert punkt
  4. Send leiekontrakten til signering

Kun leietaker har signert leiekontrakten: 

Dersom leiekontrakten skal endres, kan utleier gjøre endringer i kontrakten ved å gjøre følgende:

  1. Gå til Leiekontrakter og klikk deg inn på riktig leiekontrakt
  2. Klikk på Endre på toppen av leiekontrakten. Når du gjør dette vil leietakers signatur bli slettet og det kreves en ny signering
  3. Husk å lagre endringene under hvert punkt
  4. Send leiekontrakten til signering på nytt 

Begge parter har signert kontrakten:

Dersom begge parter er enige om å gjøre endringer, kan vi gjenåpne kontrakten i opptil 90 dager etter kontraktens startdato. Den gamle kontrakten er gjeldende inntil begge parter har signert på nytt. For å gjenåpne kontrakten kan utleier ta kontakt med Hybel Support.

Kontrakten er signert for mer enn 90 dager siden:

Vi kan ikke gjenåpne kontrakter som er eldre enn 90 dager. Er begge parter enige om å gjøre endringer, må det derfor opprettes en ny leiekontrakt. Den gamle leiekontrakten må deretter avsluttes.