Hvordan endrer jeg en leiekontrakt?

Før signering: 

Hvis leiekontrakten skal endres (før signering) kan du endre detaljer i kontrakten ved å klikke på endre under de enkelte punktene. Du kan også gjøre endringer ved å velge nedtrekksmenyen valg (øverst til høyre i kontrakten) og deretter velge endre.  

 

Leietaker har signert: 

Dersom du har mottatt signering fra leietaker, kan du gjøre endringer ved å klikke på endre leiekontrakt som står over kontrakten. Når du gjør dette vil leietakers signatur bli slettet og det kreves en ny signering. 

 

Begge parter har signert: 

Signerte kontrakter kan i utgangspunktet ikke endres, men dersom begge parter er enige om å gjøre endringer kan vi gjenåpne kontrakten i opptil 90 dager. Det opprettes da en ny kopi av kontrakten som begge parter må signere på nytt. Den gamle kontrakten er gjeldende inntil begge parter har signert på nytt. For å få gjenåpnet en kontrakt, ta kontakt med support.

 

Ved ønske om endring etter 90 dager, må ny leiekontrakt opprettes og eksiterende avsluttes.