Hvordan endrer jeg en leiekontrakt?

Etter at du har opprettet leiekontrakten kan du enkelt endre detaljer i kontrakten ved å klikke på Endre knappene under de enkelte punktene. Du kan også endre kontrakten via det stegvise grensesnittet du gikk gjennom når du opprettet kontrakten. For å gjøre dette velger du Endre fra nedtrekksmenyen Valg som du finner øverst til høyre i kontrakten.

Hvis leietaker allerede har signert kontrakten og du ønsker å gjøre endringer må du først gjenåpne kontrakten for endringer ved å klikke på knappen Endre leiekontrakt over kontrakten. Når du gjenåpner kontrakten vil leietakers signatur bli slettet og leietaker må signere på nytt etter at du har gjennomført endringene.

Hvis du har behov for å endre på en kontrakt som er signert av begge parter, vennligst kontakt support. En signert kontrakt kan i utgangspunktet ikke endres, men hvis begge partene er enige om å endre kontrakten, kan vi gjenåpne den, slik at den kan redigeres og signeres på nytt.