1. Hjelpesenter
  2. Innkreving av husleie

Hvordan endrer jeg beløpet på et forfall?

Dersom du har avtalt med leietaker at det skal betales et lavere beløp en måned kan du endre beløpet på følgende måte:

  1. Gå til Husleie i menyen
  2. Velg Endre beløp i Valg-menyen på det aktuelle forfallet
  3. Skriv i nytt beløp og trykk Bekreft

Hvis du vil redusere beløpet på alle fremtidige forfall registrerer du dette på følgende måte:

  1. Gå til Leiekontrakter i menyen
  2. Klikk deg inn på den aktuelle leietakeren
  3. Åpne nedtrekksmenyen Valg og velg Reduksjon i husleie