Hvordan bestiller jeg utleieforsikring?

Du kan enkelt bestille utleieforsikring når du oppretter nye leiekontrakter ved å krysse av for at du ønsker utleieforsikring.

Dersom du ønsker å bestille utleieforsikring for en leiekontrakt som allerede er signert, gjør du dette på følgende måte:

  1. Gå til Leiekontrakter i menyen og klikk deg inn på leieforholdet du ønsker å bestille for
  2. Klikk på Valg > Bestill utleieforsikring og deretter på knappen for å bekrefte bestillingen

Forsikringsbevis vil bli utstedt og sendt deg innen et døgn etter at bestillingen skjedde.