1. Hjelpesenter
  2. Innkreving av husleie

Hvor raskt starter Hybel med innkreving av husleie etter at jeg har registrert et leieforhold?

Når du registrerer en eksisterende leiekontrakt på Hybel, vil vi starte med å kreve inn husleie fra og med neste forfall. Hvis det foreksempel er avtalt at leietaker skal betale husleie den 1. i hver måned og kontrakten registreres 25. januar vil første forfall være 1.februar. Hvis kontrakten registreres etter 1. februar vil første forfall være 1. mars.

Når du registrerer en ny leiekontrakt krever vi inn husleie maks 15 dager tilbake i tid. Hvis kontrakten har startdato 1. januar og først signeres 10. januar vil derfor januar-leien likevel bli krevd inn. Dersom kontrakten signeres 20. januar vil derimot innkreving starte fra og med 1. februar.