1. Hjelpesenter
  2. Innkreving av leie

Når starter innkrevingen av leie?

Ny leiekontrakt: 

Når du registrerer en ny leiekontrakt krever vi inn leie maks 15 dager tilbake i tid. Hvis kontrakten har startdato 1. januar og først signeres 10. januar vil derfor januar-leien likevel bli krevd inn. Dersom kontrakten signeres 20. januar vil derimot innkreving starte fra og med 1. februar.

Dersom du har en leiekontrakt som startet for mer enn 15 dager siden, og ønsker at det skal opprettes faktura, kan du ta kontakt med Hybel Support.

Eksisterende leiekontrakt: 

Når du registrerer en eksisterende leiekontrakt , vil vi starte med å kreve inn leie fra og med den måneden du velger når du registrerer kontrakten, men det produseres ikke faktura for leie lengre enn 15 dager tilbake i tid.

Dersom du har en leiekontrakt som startet for mer enn 15 dager siden, og ønsker at det skal opprettes faktura, kan du ta kontakt med Hybel Support.