1. Hjelpesenter
  2. Innkreving av husleie

Når starter innkrevingen av husleie?

Ny leiekontrakt: 

Når du registrerer en ny leiekontrakt krever vi inn husleie maks 15 dager tilbake i tid. Hvis kontrakten har startdato 1. januar og først signeres 10. januar vil derfor januar-leien likevel bli krevd inn. Dersom kontrakten signeres 20. januar vil derimot innkreving starte fra og med 1. februar.

 

Eksisterende leiekontrakt: 

Når du registrerer en eksisterende leiekontrakt på Hybel, vil vi starte med å kreve inn husleie fra og med neste forfall. Hvis det foreksempel er avtalt at leietaker skal betale husleie den 1. i hver måned og kontrakten registreres 25. januar vil første forfall være 1.februar. Hvis kontrakten registreres etter 1. februar vil første forfall være 1. mars.