1. Hjelpesenter
  2. Innkreving av husleie

Når starter innkrevingen av husleie?

Ny leiekontrakt: 

Når du registrerer en ny leiekontrakt krever vi inn husleie maks 15 dager tilbake i tid. Hvis kontrakten har startdato 1. januar og først signeres 10. januar vil derfor januar-leien likevel bli krevd inn. Dersom kontrakten signeres 20. januar vil derimot innkreving starte fra og med 1. februar.

Eksisterende leiekontrakt: 

Når du registrerer en eksisterende leiekontrakt på Hybel, vil vi starte med å kreve inn husleie fra og med den måneden du velger når du registrerer kontrakten, men det faktureres ikke husleie for mer enn 15 dager tilbake i tid.