Hva skjer når utleier har fått utbetalt penger under depositumsgarantien?

Dersom det skjer en utbetaling under garantien til utleier, vil garantisten kreve alt tilbakebetalt i sin helhet av leietaker. Når pengene blir krevd tilbake av leietaker vil det bli lagt til et gebyr, i tillegg til andre omkostninger. Krav under garantien skal være dokumentert og meldt til Tryg så snart som mulig, senest ett år etter at misligholdet ble eller burde ha blitt oppdaget. Krav som ikke er meldt innen fristen på ett år faller i sin helhet bort.