1. Hjelpesenter
 2. Avslutning av leieforholdet

Hva gjør jeg når leietaker sier opp?

Når leietaker sier opp leiekontrakten må du gjøre følgende:

 1. Registrere avslutning av leiekontrakten slik at innkreving av husleie stopper
 2. Opprette utflyttingsprotokoll for oppgjør av depositum/garanti

Slik registrerer du avslutning av leiekontrakten:

 1. Gå til Leiekontrakter i menyen
 2. Klikk deg inn på den aktuelle leietakeren
 3. Åpne nedtrekksmenyen Valg og velg Register avslutning
 4. I skjemaet skriver du inn avslutningsdato for leiekontrakten (datoen når oppsigelsestiden løper ut)

Slik oppretter du utflyttingsprotokoll:

 1. Gå til Leiekontrakter i menyen
 2. Klikk deg inn på den aktuelle leietakeren
 3. Gå til fanen Utflytting
 4. Fyll ut skjemaet og send del protokollen til leietaker for signering