Hva er Hybel Premium og hva inkluderer det?

Hybel Premium er en forvaltningsløsning som passer for både små og store utleiere. Hensikten med Hybel Premium er å gjøre livet ditt enklere ved å automatisere og digitalisere mange av prosessene du før måtte gjøre manuelt.

Her er noen eksempler på hvordan Hybel Premium gjør det enklere å være utleier:

  • Du kan opprette og signere leiekontrakter på hybel.no
  • Det kan bestilles depositumskonto fra Lea bank eller depositumsgaranti fra Tryg Forsikring i forbindelse med signering av leiekontrakten
  • Ved overlevering kan du enkelt opprette en innflyttingsprotokoll som dokumenterer leieobjektets stand ved innflytting
  • Hybel sender automatiske påminnelser til leietaker om når leien må betales
  • Hybel sender purringer og inkassovarsel dersom leietaker betaler for sent
  • Dersom leietaker ikke betaler innen 14 dager etter forfall overføres fakturaen automatisk til vår inkassopartner som sender inkassovarsel med 14 dagers frist.
  • Leietaker kan betale med AvtaleGiro eller vanlig bankoverføring
  • Du kan indeksregulere leien basert på KPI en gang i året
  • Ved utflytting kan du opprette en utflyttingsprotokoll som håndterer oppgjør av depositum eller garanti