Hva er Hybel Premium og hva inkluderer det?

Hensikten med Hybel Premium er å gjøre utleiedrift enklere og mer oversiktlig ved å automatisere og digitalisere mange av prosessene du før måtte gjøre manuelt.

 

Her er noen eksempler på hvilke fordeler du får med Hybel Premium: 

  • Opprettelse og signering av leiekontrakter.  
  • Lavere kostnad for depositumskonto i Lea Bank.
  • Mulighet for bestilling av depositumsgaranti fra Tryg Forsikring.  
  • Opprettelse av innflyttingsprotokoll som dokumenterer leieobjektets stand ved innflytting. 
  • Automatiske betalingspåminnelser til leietaker. 
  • Automatiske purringer og varsel om fravikelse dersom leietaker betaler for sent. 
  • Leietaker kan betale med AvtaleGiro eller vanlig bankoverføring. 
  • Du kan indeksregulere leien basert på KPI en gang i året. 
  • Opprettelse av utflyttingsprotokoll som håndterer uoppgjorte betalinger o.l.