Hva er hensikten med leieobjekt-oversikten?

Leieobjekt-oversikten gir deg oversikt over alle leieobjektene dine.

Oversikten inneholder grunndata for hvert objekt, oversikt over leietakere og en status på om objektet er utleid, delvis utleid eller ledig. 

Når du oppretter nye leiekontrakter kan du velge hvilket leieobjekt disse tilhører, slik at leietakerliste og utleid-status er oppdatert.