Hva er hensikten med eiendomsoversikten?

Eiendomsoversikten gir deg en enkel oversikt over alle utleieobjektene dine. Oversikten inneholder grunndata for hvert objekt, oversikt over leietakere og en status på om objektet er utleid eller ikke. 

Når du oppretter nye leiekontrakter kan du enkelt velge hvilket leieobjekt disse tilhører, slik at leietakerliste og utleid-status hele tiden er oppdatert.