Diskriminering på leiemarkedet

Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Ved utleie er det forbudt med usaklig forskjellsbehandling av en leier på grunn av hans etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, homofile orientering, kjønn, religion eller livssyn.

Eksempler på diskriminering:

En gutt med et navn som ikke høres typisk norsk ut, ringer på en boligannonse. Han rekker så vidt å presentere seg før han får beskjed om at boligen allerede er leid ut. En halvtime senere ringer han igjen. Denne gangen presenterer han seg som “Hansen” – utleier ønsker ham velkommen på visning samme dag.

Ei jente er på visning og får tilbud om å leie boligen sammen med kjæresten sin. Jenta nevner at kjæresten hennes også er jente. Da er boligen plutselig leid ut til noen andre.

Andre eksempler er boligannonser som krever at leier må være norsk statsborger eller av et bestemt kjønn.

Leier du ut et enkeltrom i boligen du selv bor i?

Du står friere i dine valg av leier hvis du skal leie ut et enkeltrom i boligen du selv bor i og leier har rett til å benytte rom i boligen din, for eksempel at dere deler kjøkken, bad eller wc. Her kan du velge en leier som du tror du vil passe godt sammen med. Du kan for eksempel velge om du ønsker å leie ut rommet til en gutt eller ei jente. Men i alle andre tilfeller av utleie, er det ulovlig å prioritere enten gutter eller jenter som leiere.

Med et enkeltrom menes utleie av ett eneste rom. Det vil si at leier ikke kan ha f.eks. eget kjøkken i tillegg til rommet han leier.

Har også du opplevd diskriminering?

Ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Du kan klage til ombudet, og få en vurdering av om du har blitt utsatt for ulovlig diskriminering. Er du ikke enig i uttalelsen fra ombudet, kan du klage saken videre inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Hva gjør Likestillings- og diskrimineringsombudet?

- Gir generelle råd og veiledning om rettighetene du har
- Kan gi en vurdering av om du er utsatt for ulovlig diskriminering
- Gir råd om hvordan du kan gå fram i en diskrimineringssak
- Behandler klager og avgjør om det har skjedd ulovlig diskriminering

Det er gratis å få råd og veiledning, og å få saken sin behandlet av ombudet.

Hvor tar jeg kontakt?

Likestillings- og diskrimineringsombudet | 800 41 556 | post@ldo.no | www.ldo.no

 

Denne artikkelen er hentet fra serien "Nyttig å vite om husleieloven", utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Du finner alle heftene i serien på husleie.dep.no.