Må jeg motta husleien i OBOS-banken for å ha depositumskonto i OBOS-banken?

Du velger selv hvilken bank du vil motta husleien i. Når du benytter Hybel Premium betales husleien først til vår husleiekonto i OBOS-banken. Dermed oppfylles kravet i husleieloven § 3-5 om at depositumskonto må være i samme bank som husleien betales til. Så snart vi har mottatt husleien på vår konto, overfører vi den til bankkontoen du har registrert i husleiekontrakten.