Kan jeg registrere flere leietakere på samme kontrakt?

Du kan registrere opptil to leietakere på en og samme leiekontrakt. Leietakerne vil i dette tilfellet være solidarisk ansvarlige for kontrakten – noe som betyr at begge kan stilles til ansvar dersom husleien ikke betales.

To solidarisk ansvarlige leietakere passer best når en leier ut til et ektepar/samboerpar. Ved utleie av rom i bofellesskap eller lignende anbefaler vi at alle leietakere har individuelle kontrakter, da dette er enklest og ryddigst for begge parter.