Kan jeg endre leiekontrakten etter at den er signert?

Signerte kontrakter kan i utgangspunktet ikke endres, men dersom begge parter er enige om å gjøre endringer kan vi gjenåpne kontrakten for endringer. Det opprettes da en ny kopi av kontrakten som begge parter må signere på nytt. Den gamle kontrakten er gjeldende inntil begge parter har signert på nytt.

For å få gjenåpnet en kontrakt, ta kontakt med support.