Jeg leier ut til en bedrift. Sender dere faktura?

Det sendes ikke vanlig faktura knyttet til leie, da det i følge bokføringsforskriften § 5-1-6a
ikke er noe krav om fakturering av løpende ytelser som ikke er MVA-pliktige.
Betaling av leie er en forpliktelse som reguleres av leiekontrakten, og kontrakten gir sammen med
betalingsbilaget tilfredsstillende dokumentasjon på kostnaden.

Hvis leietaker er registrert med organisasjonsnummer i leiekontrakten sender vi likevel et PDF-vedlegg som spesifiserer skyldig husleie, da dette gjør den regnskapsmessige behandlingen enklere i en del tilfeller. Du kan også legge inn en egen e-postadresse som betalingsinfo skal sendes til, dersom mottaker ønsker at betalingsinfo sendes direkte til regnskapssystem eller regnskapsfører. Dette gjøres på følgende måte:

  1. Gå til Leiekontrakter i menyen
  2. Klikk deg inn på den aktuelle leietakeren
  3. Åpne nedtrekksmenyen Valg og velg Endre kontaktinfo