1. Hjelpesenter
  2. Avslutning av leieforholdet

Hvorfor bør jeg opprette utflyttingsprotokoll?

En utflyttingsprotokoll benyttes for å dokumentere leieobjektets stand ved utflytting, og for oppgjør av depositumskonto eller garanti knyttet til leieforholdet. I utflyttingsprotokollen spesifiseres det hvor mye leietaker skylder utleier for ubetalt leie, strøm, skader og lignende. Begge parter signerer utflyttingsprotokollen og denne sendes så til banken eller garantist for oppgjør av hhv. depositumskonto eller garanti.

Slik oppretter du utflyttingsprotokoll:

  1. Gå til Leiekontrakter i menyen
  2. Klikk deg inn på den aktuelle leietakeren
  3. Gå til fanen Utflytting
  4. Fyll ut skjemaet og send del protokollen til leietaker for signering