Hvorfor bør jeg opprette innflyttingsprotokoll?

En innflyttingsprotokoll benyttes for å dokumentere leieobjektets stand ved innflytting. Dette er viktig for å forhindre eventuelle tvister mellom utleier og leietaker ved utflytting.

Innflyttingsprotokollen bør inneholde informasjon om følgende:

  • Overleveringsdato
  • Antall nøkler som er overlevert
  • Måleravlesning for strøm og vann dersom disse ikke er inkludert i månedsleie
  • Inventarliste med eventuelle merknader
  • Merknader knyttet til feil og mangler ved boligen
  • Bilder som dokumenterer boligens tilstand