Hvordan få betalingsoppfølging på eksisterende leiekontrakter?

Hvis du tidligere har opprettet leiekontrakter på hybel.no som ikke er registrert med betalingsoppfølging kan du enkelt aktivere dette på følgende måte:

  1. Gå til Leiekontrakter i menyen
  2. Klikk deg inn på den aktuelle leiekontrakten
  3. Trykk på knappen Aktiver innkreving som du finner øverst i kontrakten

Hvis leiekontrakten er opprettet utenfor hybel.no kan du registrere den ved å registrere den på følgende måte:

  1. Trykk på knappen + Ny kontrakt øverst til høyre og velg Eksisterende kontrakt
  2. Gå gjennom de fire stegene og registrer alle nødvendige detaljer fra den eksisterende kontrakten