1. Hjelpesenter
  2. Innkreving av husleie

Hvor lang tid tar det før jeg får husleien på konto?

For at vi skal kunne holde oversikt på om husleien er betalt eller ikke skjer innbetalingen via en mellomkonto hos oss. Denne kontoen benyttes utelukkende til innbetaling av husleie og er helt atskilt fra vår daglige drift. Så snart husleien er betalt inn til oss blir den automatisk videreført til kontoen utleier har registrert i leiekontrakten. Utleier vil vanligvis ha pengene på sin konto samme virkedag, og seneste neste virkedag, avhengig av når betalingen kommer inn på vår konto.