1. Hjelpesenter
  2. Innkreving av husleie

Hva skjer når jeg oppretter en inkassosak?

Saken sendes til Hammersborg Inkasso som kontakter deg for videre saksgang. Vanligvis vil det sendes betalingsoppfordring og varsel om fravikelse til leietaker. Hvis leietaker ikke betaler innen 14 dager etter at varsel om fravikelse er sendt vil saken kunne oversendes til namsmannen for gjennomføring av fravikelse.