Hva skjer dersom utleier og leietaker er uenige om oppgjør av depositum?

Dersom partene ikke er enige om oppgjøret av depositum kan ikke utflyttingsprotokollen benyttes for å få utbetalt depositum. Vi viser i slike tilfeller til Forbrukerrådets informasjonsside for videre prosess knyttet til oppgjør av depositumskonto.