1. Hjelpesenter
  2. Innkreving av husleie

Hva skjer dersom leietaker ikke betaler ved forfall?

Når leietaker ikke betaler ved forfall følger vi opp med automatiske påminnelser og inkassovarsel.

  1. Det sendes påminnelser ved utgangen av 1. og 5. virkedag ved uteblitt betaling
  2. Det sendes inkassovarsel dersom husleie ikke er betalt innen 14 dager.
  3. Utleier får mulighet til å overføre kravet til vår inkassopartner dersom husleie ikke er betalt innen 14 dager etter inkassovarsel er sendt