1. Hjelpesenter
  2. Innkreving av husleie

Hva skjer dersom leietaker ikke betaler ved forfall?

Når leietaker ikke betaler ved forfall følger vi opp med automatiske påminnelser og inkassovarsel.

  1. Hybel sender påminnelser ved utgangen av 1. og 5. virkedag ved uteblitt betaling.
  2. Dersom leie ikke er betalt innen 14 dager etter forfallsdato sendes kravet over til Visma Financial Solutions, som sender inkassovarsel med 14 dagers betalingsfrist til leietaker.
  3. Dersom leie ikke er betalt innen 17 dager etter at inkassovarsel er sendt, overføres saken til inkasso. Visma Financial Solutions sender betalingsoppfordring og varsel om fravikelse med 14 dagers betalingsfrist til leietaker.
  4. Dersom leie ikke er betalt innen 17 dager etter at varsel om fravikelse er sendt, vil Visma Financial Solutions sende begjæring om fravikelse til namsmannen. Fastpris for at advokat i Visma Financial Solutions skal skrive begjæringen om fravikelse er for utleier kr 1300,- eks. mva per begjæring. Utleier plikter selv å stille ved selve fravikelsen.

Merk følgende:
Dersom det foreligger en rettslig tvist med leietaker eller kravet er feilsendt, er utleier ansvarlig for å trekke kravet. Feilsendte og omtvistede krav kan trekkes omkostningsfritt inntil 14 virkedager etter registrering hos Visma Financial Solutions. Du kan også sette saken på vent dersom du midlertidig ønsker å stoppe videre purringer til leietaker eller endre forfallsdato dersom dette er avtalt med leietaker.